THÁM TỬ ĐIỀU TRA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

THÁM TỬ ĐIỀU TRA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

1. TẠI SAO CẦN ĐẾN DỊCH VỤ THUÊ THÁM TỬ ĐIỀU TRA ĐỐI THỦ CẠNH TRANH?

● Đối thủ cạnh tranh là những đối thủ có cùng phân khúc khách hàng, cùng sản phẩm, cùng giá và có sức mạnh cạnh tranh trên cùng phân khúc thị trường.

● Để đạt được mục tiêu kinh doanh không có con đường nào khác ngoài việc phải củng cố khả năng cạnh tranh của mình. Bạn phải bắt đầu chú ý đến các đối thủ cạnh tranh cũng như các khách hàng mục tiêu của họ. Bạn phải thiết lập các chiến lược định vị một cách mạnh mẽ những cống hiến của mình trong tâm trí của khách hàng chống lại cống hiến của đối thủ cạnh tranh dựa trên những thông tin mà thám tử cung cấp về đối thủ cạnh tranh.

2.  DỊCH VỤ THUÊ ĐIỀU TRA  ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

● Dịch vụ điều tra, xác định đối thủ cạnh tranh.

● Dịch vụ điều tra, xác định chiến lược của đối thủ cạnh tranh.

● Dịch vụ điều tra, xác định mục tiêu của đối thủ.

● Dịch vụ điều tra, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của đối thủ.

● Dịch vụ điều tra, ước lượng các kiểu phản ứng của đối thủ.

3. QUY TRÌNH LÀM VIÊC VỚI THÁM TỬ TÍN PHÁT

● Chúng tôi sẽ tư vấn sơ bộ cho bạn qua điện thoại hoặc email.

● Đặt lịch hẹn gặp trực tiếp vào thời gian thích hợp ở tại văn phòng công ty chúng tôi hay một địa điểm khác do bạn chỉ định.

● Chuẩn bị hồ sơ, thông tin liên quan mật thiết đến đối thủ như: Tên, tuổi, địa chỉ, lĩnh vực hoạt động, tài liệu liên quan…

● Ký hợp đồng dịch vụ thám tử.

● Tiến hành công việc như đã thỏa thuận.

● Đảm bảo thông tin là tuyệt mật trong và kể cả khi đã kết thúc hợp đồng.

Leave Comments

0967 799 772
0967799772