ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Chào mừng bạn đến với website thamtutinphat.com!

Cảm ơn bạn đã quan tâm và sử dụng website thamtutinphat.com. Bằng việc sử dụng website thamtutinphat.com, bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây. Chúng tôi có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ phù hợp trên website thamtutinphat.com. Vui lòng đọc những chính sách bên dưới để sẽ bạn nắm rõ các điều khoản dịch vụ của chúng tôi. Website của chúng tôi không cung cấp bất kỳ lời khuyên y tế nào.

Bảo mật dành cho trẻ em

Website thamtutinphat.com được thiết kế không nhằm mục đích thu hút trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi bảo vệ sự riêng tư của trẻ em. Website thamtutinphat.com không thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bất kỳ trẻ em nào dưới 13 tuổi.

Trách nhiệm pháp lý của Tín Phát và bên cấp phép

Trách nhiệm khi gặp phải bất kỳ nguy cơ nào do sử dụng website và nội dung của Tín Phát thuộc về người sử dụng website, không có bất cứ liên quan nào đến Tín Phát.

Những thông tin tại website thamtutinphat.com được truyền qua trung gian nằm ngoài tầm kiểm soát cũng như quyền hạn của Tín Phát và các nhà cung cấp của chúng tôi. Do đó Tín Phát không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ, gián đoạn, hư hỏng, thất bại… của bất kỳ dữ liệu hay thông tin được truyền đi trong quá trình sử dụng website thamtutinphat.com.

Trong phạm vi pháp luật cho phép, Tín Phát cung cấp nguyên trạng website và nội dung trên website. Tín Phát, người cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi từ chối bảo đảm và chứng thực nhưng không giới hạn việc bảo đảm thương mại cho bên thứ ba, sẽ rằng quyền lợi của bên thứ ba không bị vi phạm và sự phù hợp với mục đích cụ thể theo đúng quy định của pháp luật. Tín Phát, bên cấp phép và nhà cung cấp của chúng tôi không bảo đảm các điều sau:

  1. Độ chính xác, độ tin cậy, tính đầy đủ, sự kịp thời của nội dung, phần mềm, văn bản, đồ họa, các liên kết hoặc thông tin liên lạc được cung cấp trên hoặc thông qua việc sử dụng các website của Tín Phát.
  2. Việc tuân thủ theo bất cứ quy định nào của nhà nước về yêu cầu tiết lộ thông tin của các sản phẩm thuốc kê theo toa hay việc chấp thuận hoặc tuân thủ của theo các quy định của nhà nước của các công cụ phần mềm liên quan đến nội dung trên website của Tín Phát.

Trang web của chúng tôi không cung cấp bất cứ lời khuyên y tế nào

Toàn bộ nội dung thuộc website thamtutinphat.com bao gồm: văn bản, đồ họa, hình ảnh, thông tin thu được từ người cấp phép của Tín Phát và các tài liệu khác chỉ dành cho mục đích cung cấp thông tin. Những thông tin này không thể thay thế cho ý kiến, chẩn đoán và phương pháp chữa trị của các bác sĩ, chuyên gia y tế. Vậy nên, chúng tôi khuyến khích bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ và các chuyên gia đáng tin cậy khi tìm hiểu về các dịch vụ.

Trong trường hợp cần được cấp cứu y tế, hãy liên hệ ngay cho bác sĩ hoặc 115. Chúng tôi không khuyến khích bạn phụ thuộc vào những thông tin được cung cấp trên website thamtutinphat.com. Mọi vấn đề xảy ra khi phụ thuộc vào thông tin cung cấp bởi Tín Phát, cán bộ công nhân viên của Tín Phát, những cá nhân Tín Phát mời hợp tác cung cấp nội dung và khách vãng lai đóng góp nội dung trên Tín Phát không liên quan tới Tín Phát, mà là trách nhiệm của cá nhân áp dụng các thông tin trên.

Nội dung liên quan tới sức khỏe và y tế trên website của Tín Phát có thể chứa các nội dung có liên quan tới các vấn đề giới tính và tính dục. Nếu cá nhân sử dụng website cảm thấy bị khó chịu hay xúc phạm bởi các nội dung này, cá nhân có thể dừng việc sử dụng website.

Quyền hạn

Bạn cần đồng tình rằng thẩm quyền phân xử bất kỳ tranh chấp hay bất cứ vấn đề nào với Tín Phát hoặc website của Tín Phát là của tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bạn cũng cần đồng tình và bằng lòng thực thi thẩm quyền cá nhân tại tòa án của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu có liên quan tới bất kỳ tranh chấp nào, bao gồm bất kỳ khiếu nại liên quan đến Tín Phát hoặc các chi nhánh, công ty con, nhân viên, nhà thầu, cấp trên, ban giám đốc, các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông và các nhà cung cấp nội dung của chúng tôi.

Các Điều khoản và điều kiện này được chi phối bởi pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà không quan tâm đến những xung đột điều luật của pháp luật nước này. Nếu bất kỳ tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng điều khoản của Điều khoản và Điều kiện không hợp lệ, việc vô hiệu của điều khoản đó sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các điều khoản còn lại của các Điều khoản và Điều kiện và các điều khoản còn lại này sẽ tiếp tục có hiệu lực thi hành. Không từ bỏ bất kỳ các điều khoản và điều kiện này được coi là từ bỏ điều khoản hoặc điều kiện đó hay bất kỳ điều khoản hay điều kiện khác.